Wednesday, December 1, 2010

Презентација на политиката на конференцијата Е-општество 2010

Презентација Е-општество 2010