Monday, May 30, 2011

НПСС на NSND Охрид 2011


Веројатно не е ни толку за чудење тоа што презентацијата за Националнита политика за слободен софтвер привлече влијание на NSND во Охрид. Хакерите се познати и по голем број на општествено ангажирани активности.

Игор Стаматовски на кратко ја презентираше содржината на македонската можна идна политика за слободен софтвер.


Коментарите што следеа потоа се фокусираа на две точки:

1. За потребата за активности што ќе ги поттикнат политичарите да го поддржат текстот на политиката пред да се случат изборите и

2. За потребата за генерално зголемена свесност за технологиите што се слободен софтвер и што се употребуваат.