Monday, May 31, 2010

Агенда за работна група за Национална политика за слободен софтвер за ден 03.06.2010 г.

Локација: Младински културен центар, кеј „Димитар Влахов“ бб - Скопје

11:00 – 11:10 Запознавање и воведно излагање за проектот

Филип Стојановски, Фондација Метаморфозис

11:10 – 11:25 Што е слободен софтвер?

Игор Стаматовски, Слободен софтвер Македонија

11:25 – 11:40 Предлог рамка за Националната политика за слободен софтвер

Новица Наков, Слободен софтвер Македонија

11:40 – 13:00 Тркалезна маса

13:00 – 14:00 Кафе и неформален разговор

***

18:00 ч. - Авторските права наспроти општеството

Предавање на г-динот Ричард Сталман во Холидеј-ин