Wednesday, October 20, 2010

Најнова ревизија на тексот за Националнта политика за слободен софтвер

Најновата ревизија на политика за слободен софтвер е објавена на страницата на овој блог.

Уште еднаш ја повикуваме интернет јавноста да даде свои коментари и забелешки.

Можете да го користите овој запис за оставање коментари или листата и форумот што се назначени во десната колона на блогот.

Thursday, October 7, 2010

Втора средба на работната група за Националната политика за слободен софтвер

Денес, 07.10.2010, се одржа втората средба на работната група за Националната политика за слободен софтвер.


Се дискутираше по скицата на документот достапна овде.

Дускусијата останува отворена па доколку има свои коментари пише на овој блог, на форумот на it.com.mk или поштенската листа.