Wednesday, October 20, 2010

Најнова ревизија на тексот за Националнта политика за слободен софтвер

Најновата ревизија на политика за слободен софтвер е објавена на страницата на овој блог.

Уште еднаш ја повикуваме интернет јавноста да даде свои коментари и забелешки.

Можете да го користите овој запис за оставање коментари или листата и форумот што се назначени во десната колона на блогот.

No comments:

Post a Comment