Tuesday, December 20, 2011

Новини околу НПСС

Проектот за Национална политика за слободен софтвер (НПСС) е во фаза во која текстот е завршен и испратен од надлежното министерство.
Меѓутоа, крај на проектот би претставувало гласање на текстот како политика на ниво на Влада. Поради предвремените избори тоа беше одложено за после изборите, меѓутоа сѐ уште немаме информација дали има тој ќе се најде на дневен ред во владата.
 
Документот што е испратен до МИОА се наоѓа на: http://slobodensoftver.org.mk/node/212 
 
Предлог-текстот на политиката не е достапен на други јазици освен македонскиот. Доколку таа биде усвоена веројатно е да се очекува дека надлежните институции ќе направат преводи на потребните јазици.

No comments:

Post a Comment